Velkommen til Bø Regnskapskontor !

Et autorisert regnskapsførerselskap i Bø i Telemark som ble etablert i 1975 og har i dag 10 ansatte.
Vi er medlem av Regnskap Norge (vår bransjeorganisasjon) og dermed med i den kvalitetskontroll de utøver. Dette er i samsvar med Finanstilsynets strenge regler for godkjenning av eksterne regnskapsførerer.

Regnskapsføring

Regnskapsføring

Våre konsulenter skal på avtalte tidspunkter gi deg informative regnskapsrapporter basert på løpende ajourføring av grunnlagsmateriale (bilag) fra din virksomhet. Som din samarbeidspartner påtar vi oss videre å utføre avstemming og dokumentasjon i henhold til de standarder som finanstilsynet og andre myndigheter til enhver tid gir.

Lønn

Lønn

Våre konsulenter vil sammen med deg finne den optimale løsningen ut fra ditt behov for lønn. Lønn kan være komplisert. Regelverket rundt lønn endres stadig. Det kan være vanskelig for enkelte bedrifter å holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter.

Fakturering

Fakturering

Våre konsulenter vil sammen med deg finne den optimale løsningen ut fra ditt behov for fakturering. Løsningen
kan enten bestå i at du står for fakturering på egen maskin og med egen fakturaløsning, at du sørger for
faktureringen selv med en oppkoblet løsning, eller at vi strukturerer fakturagrunnlagene i fellesskap slik at det muliggjør en fakturering hos oss basert på entydige innsendte grunnlag.

Ta kontakt med Bø Regnskapskontor for en hyggelig prat om våre økonomitjenester.

I fellesskap skal vi sammen gi deg og din forretning best mulig oppfølging av dine regnskapsbehov.