250-250-ansatt-knut-ny
Knut Eilevstjønn
dagl. leder / autorisert regnskapsfører
Tlf: 35061408
Epost: knut@boregnskap.no

250-250-ansatt-mone-ny-ny
Mone Lauritzen Høgstad
autorisert regnskapsfører
Tlf: 35061405
Epost: mone@boregnskap.no

250-250-ansatt-irene-ny
Irene Forberg
autorisert regnskapsfører
Tlf: 35061407
Epost: irene@boregnskap.no

anja-tveitan-ansatt-mars-02032017
Anja Tveitan
autorisert regnskapsfører
Epost: anja@boregnskap.no

aase-grimholt-ansatt-mars-02032017
Åse Grimholt
autorisert regnskapsfører
Epost: aase.grimholt@boregnskap.no

250-250-ansatt-barbro-ny-ny-fix
Barbro Aasland Vibeto
lønns-/regnskapsmedarbeider
Tlf: 35061400
Epost: barbro@boregnskap.no

250-250-ansatt-mona-ny-ny-fix
Mona Ufs Nymoen
lønns-/regnskapsmedarbeider
Tlf: 35061406
Epost: mona@boregnskap.no

250-250-ansatt-marit-ny-ny-fix
Marit Prestholt Lorne
regnskapsmedarbeider
Tlf: 35061403
Epost: marit@boregnskap.no


Anne Kari Soterud
Autorisert regnskapsfører
Epost: anne.kari@boregnskap.no

 

Bø Regnskapskontor - autorisert regnskapsførerselskap

En trygg regnskapspartner !