wp-top-slider-permer-260-dark

Regnskapsføring:

Våre regnskapsførere skal på avtalte tidspunkter gi deg informative regnskapsrapporter basert på løpende ajourføring av grunnlagsmateriale (bilag) fra din virksomhet. Som din samarbeidspartner påtar vi oss videre å utføre avstemming og dokumentasjon i henhold til de standarder som finanstilsynet og andre myndigheter til enhver tid gir.

Vi er fleksible i forhold til deres ønsker, om vi skal føre regnskapet her hos oss på vår programvare eller ute hos deg. Vi har lang erfaring med å føre regnskap ute på kundens forskjellige systemer, men vi fører også regnskap ute hos kunder på vårt regnskapssystem. Flere av våre kunder kobler seg opp mot vår server for å fakturere og å slå opp i vårt regnskapssystem. I tillegg til ordinær bilagsbehandling med rapportering kan vi tilby skanning av bilag med elektronisk bilagsbehandling og remittering. Vi har også erfaring med regnskapsføring og rapportering til det offentlige for boligsameier, og har programvarer som støtter dette. Programmer vi bruker er Visma Business, Infoeasy, Agro og Duett for boligsameier.

 

Bø Regnskapskontor - autorisert regnskapsførerselskap

En trygg regnskapspartner !